Uimhreacha Choimpéascacha
Video 1 Video 2 Video 3
Contents:
 • Léaráid Argand
 • Suimiú
 • Dealú
Contents:
 • Méadú
 • Comhchuingeacha Coimpléascacha
 • Comhchuingeacha Coimpléascacha - Suimiú
 • Comhchuingeacha Coimpléascacha - Méadú
Contents:
 • Roinnt
 • Modal (Dearbhluacht)Video 4 Video 5 Video 6
Contents:
 • Comhchuingeacha Coimpléascacha
 • Uimhreacha Coimpléascacha - Uimhríocht
 • Uimhreacha Coimpléascacha - Ailgéabar
 • Ailgéabar: Sampla 1
 • Ailgéabar: Athróg Amháin
Contents:
 • Ailgéabar: Péire Athróga
Contents:
 • Cothromóidí Chearnacha
 • Fréamhacha agus Fachtóirí
 • Sampla Cothromóid Ciúbach
 • Léargas Suimiúl: Uillinneacha


Nótaí Ranga
Last modified: Sunday, 17 July 2016, 3:09 AM