Triantánacht
Video 1 Video 2 Video 3
Contents:
 • Téarmeolaíocht
 • Triantán Dronnuilleach
 • Síneas, Comhshíneas agus Tangant
Contents:
 • Ag Láimhséail Feidhmeanna Triantánachta
 • Ceisteanna Triantáin Dronnuilleacha
Contents:
 • Faigh an 3ú
 • Faigh uillinn xº
 • Faigh an 3ú hUillinn


Video 4 Video 5
Contents:
 • Ceisteanna Triantáin Dronnuilleacha le hAilgéabar
 • Triantáin (Corrshleasach) Ginearálta
 • Rialacha Triantánúla (gach triantáin)
Contents:
 • 3 Taobhanna - Faigh Uillinn
 • Dhá taobh & Uileann Eathartha
 • Dhá taobh & Uillinn Urchomhaireach


Nótaí Ranga
Last modified: Sunday, 17 July 2016, 3:09 AM